Over ons
Snow

Over ons

Geschiedenis Nabershof.
De huidige eigenaar en beheerder van de uit 1681 stammende Saksische boerderij “Nabershof”, de Drentse Vereniging ’t Volk van Grada, kocht het pand in 1990 van de gemeente Emmen. Het houten huisje dat ervoor stond, het huidige Theehuis, werd van de laatste bewoner Koos Naber overgenomen. Koos woonde in het theehuis en beheerde de boerderij die hij in een soort museum getransformeerd had. In het museum konden de bezoekers houten figuren bewonderen die Koos van kienhout (stronken van eeuwenoude boomwortels) gemaakt had. Als er gasten bij Koos afgesproken hadden, zat hij hen met zijn zingende zaag voor de geopende baanderdeur op te wachten. Koos werd door dit niet alledaagse optreden een bekende persoon en om te voorkomen dat hij niet in de vergetelheid geraken zou, kreeg de Saksische boerderij in de volksmond al gauw de naam “Nabershof”. ’t Volk van Grada nam de naam na de overdracht in december 1990 door middel van “stoklegging” officieel over.

Over ons
Over ons

Ruim een jaar na de stoklegging, in april 1992, werd onder toezicht van Monumentenzorg met een ingrijpende renovatie c.q. restauratie begonnen. Het specialistische bedrijf dat hiervoor ingehuurd werd, wilde alle onderdelen van de bijna compleet afgebroken boerderij hergebruiken. Zo zaten de vrouwelijke leden van de vereniging weken achtereen met een hamer en een beitel stenen af te bikken. Voormalige bouwvakkers die de gepensioneerde leeftijd bereikt hadden, hielpen mee met het timmer- en metselwerk. Op 15 mei 1995 waren alle werkzaamheden verricht en volgde een feestelijke, officiële opening. De leden van de vereniging hebben vervolgens in de loop van de jaren op het terrein een paar oude schuren afgebroken en op dezelfde plek een L-vormig gebouw neergezet. Het eerste gedeelte is als een ruimte voor kledingverhuur geschikt gemaakt en het tweede gedeelte is als een theaterschuur ingericht.

Top