’t Volk van Grada
Snow

’t Volk van Grada

Volk van Grada.
De Drentse historische vereniging ‘t Volk van Grada is op 5 november 1979 opgericht. De vereniging is genoemd naar Grada Eding Askes, zij is een gewaardeerde auteur van toneelstukken in de Drentse taal en ook beschermster van de Drentse taal en cultuur. Grada Eding – Askes is in 1977 verongelukt. Haar man, Jan Eding, heeft er in 1979 in toegestemd de naam Grada aan de vereniging te geven. In oktober 1979 is in het theater De Muzeval een plaquette ter nagedachtenis aan haar onthuld. De doelstelling van ’t Volk van Grada beantwoordt aan haar jarenlange inzet voor de Drentse cultuur, namelijk: het vergaren, bewaren en uitdragen van de Drentse cultuur in al zijn facetten. Vanaf de oprichting van de vereniging wordt aan die doelstelling voldaan; nog steeds wordt in de Drentse taal toneel gespeeld. ’t Volk van Grada beschikt vanaf 25 juni 1990 over een eigen onderkomen. Op deze datum koopt de vereniging de uit 1681 stammende Saksische boerderij van Koos Naber aan het Noordeind in Emmen. Hij heeft van de boerderij een museumboerderij gemaakt en omgedoopt tot Nabershof. ’t Volk van Grada houdt de naam van de oudste boerderij in Emmen in ere.

Over ons

In december 1990 volgt de stoklegging ( oud gebruik voor eigendomsoverdracht tussen verkoper en koper)en in 1992 wordt door vrijwilligers met een ingrijpende renovatie onder auspiciën van monumentenzorg begonnen. Op 15 mei 1995 is de renovatie voltooid en vanaf dat tijdstip is de vereniging nog beter in staat om aan de vastgelegde doelstelling te voldoen en het verhaal over vroeger te vertellen. Zowel in de museumboerderij als in de theaterschuur en de open wagenschuur, die beide door vrijwilligers gebouwd zijn, hebben de leden de mogelijkheid bezoekers te laten zien hoe de Drentse boerenbevolking in vroegere tijden hebben geleefd en gewerkt. ’t Volk van Grada is veel dank verschuldigd aan al die mensen die de vereniging uit een nalatenschap historische gebruiksvoorwerpen geschonken hebben.

De activiteiten die de vereniging organiseert om aan de doelstelling te kunnen voldoen zijn:

  • Toneel in de Drentse taal in de wintermaanden in diverse theaters en zalen
  • Uitgebreide kledingshows in en om de museumboerderij maar ook op elke gewenste
    locatie
  • Folkloristische dansen in prachtige, originele kostuums
  • De accordeongroep zorgt bij deze activiteiten voor passende muziek uit voorgaande decennia.
Over ons
Top